CV

Arbetslivserfarenhet


Region Halland, Öppenvårdspsykiatrin, Halmstad

Affektiva mottagningen, sedan sep. 2007

KBT för olika psykiatriska tillstånd: bipolär sjukdom, svårbehandlade depressioner, ångest- och personlighetsstörningar. KBT-gruppterapier: beteendeaktivering vid depression, ADHD-grupp, mindfulness-baserad kognitiv terapi. Neuropsykiatriska och personlighetsutredningar samt psykoterapibedömningar.

Region Skåne, BUP Akutenhet, Lund

Vikariat som skötare, maj – juli 2007

Praktik på World Health Organisation i Köpenhamn, Danmark

Human Resources, personalutveckling, 13 veckor, nov. 2006 – feb. 2007

 

Praktik på GfK – Marknadsforskningsinstitut i Nürnberg, Tyskland

Avdelning kvalitativ marknadsforskning, 10 veckor, april – juni 2006

 

Praktik på universitetssjukhuset i Lund

Smärtrehabilitationscentrum, 6 veckor, feb. – mars 2005

 

Praktik på Röda Korset i Malmö

Centrum för krigsskadade och torterade flyktingar, 6 veckor, aug. – okt. 2004

 

"Civiltjänst i utlandet" på Taizé-kommuniteten, Frankrike

Erfarenhet av att leva och arbeta i den internationella kommuniteten, juni 1999 – juli 2000

 

Forskning


Poster-presentationer

 1. Ehnvall, A., Jarawka, T. T., Jacobsson, P., & Kok, H. Mindfulness based cognitive therapy in treatment refractory depression. 42nd European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Congress, Geneva, 29 Aug – 1 Sept 2012.
 2. Jarawka, T. T. & Cohrs, J. C. Are Germans better Europeans than Poles? A Questionnaire study about the effects of dual identity and perceived complexity of Europe. 45th German Psychological Society (DGP) Congress, Nuremberg, 17 – 21 Sept 2006.

Kommande publikationer

 1. Jarawka, T. T. & Cohrs, J. C. Ingroup Projection and Outgroup Attitudes: The Role of Interindividual Differences in Ideological Beliefs and Representations of the Superordinate Category. Manuscript submitted for publication.
 2. Ehnvall, A., Jarawka, T. T., Jacobsson, P., & Kok, H. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) in Treatment Resistant Depression: a Randomized Controlled Trial in a Psychiatric Outpatient Setting. Artikel i förberedelse.
 3. Ehnvall, A., Jarawka, T. T., & Gremyr, A. Behavioral Activation in Treatment Resistant Depression: a Randomized Controlled Trial in a Psychiatric Outpatient Setting. Artikel i förberedelse.

Forskningsassistent

 • Institutionen för Psykologi på universitetet i Cádiz, Spanien: Genomförande av övningstillfällen och test med deltagarna i forskningsprojektet ”Förbättring av kognitiva funktioner hos äldre människor”, Prof. Dr. Navarro-Guzmán (4tim per vecka) feb. – juni 2004
 • Avdelning för Utvecklingspsykologi på universitetet i Erlangen-Nürnberg, Tyskland: Metodutveckling och kodande av videoinspelningar i ett forskningsprojekt lett av
  Prof. Dr. Spangler om anknytningsteorin (8tim per vecka), dec. 2002 – maj 2003

 

Föreläsningar


 • Föreläste om ”KBT vid bipolärt syndrom” och ”Beteendeaktivering vid depression” på basutbildningen i KBT på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg
 • Föreläser om ångestsyndrom, mindfulness och beteendeaktivering vid depression på orienteringskursen i KBT inom Region Halland
 • Håller i workshops om KBT på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Halmstad
 • Föreläste om ”Beteendeaktivering vid depression” för allmänheten på BTFs kongress 2008 i Lund

 

Utbildning


Psykoterapeutprogrammet i KBT på Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg

April 2009 – dec. 2011, 90 hp  

Psykologprogrammet på universitetet i Erlangen-Nürnberg, Tyskland

Okt. 2001 – okt. 2006

En termin psykologi på universitetet i Cádiz, Spanien

Erasmusutbyte, VT 04

En termin psykologi på Karlsuniversitetet i Prag, Tjeckien

Erasmusutbyte, HT 03

Två terminer på Göteborgs universitet

 • Kurs i svenska språket samt TISUS test, som berättigar till universitetsstudier i Sverige, HT 00
 • Första termin på Psykologprogrammet (introduktionskurs, utvecklingspsykologi), VT 01

Gymnasium i Tyskland och ett års utbyte på high school i USA

 

Uppdrag


 • Ledamot i Riksstyrelsen för SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier)  
 • Styrelsemedlem (ansvarig för sponsring, stipendier, bokförlag och volontärer) i Organising Committee för EABCTs (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) årskongress i Stockholm 2016
 • Styrelsemedlem i PKLs (Psykiatrisk Katastrof Ledning) ledningsgrupp i Region Halland
 • Medlem i BTF, Psykologförbundet, Tyska föreningen för fredspsykologi, Män för jämställdhet

Språkkunskaper

Språk läsa skriva prata
Svenska
flytande flytande flytande
Tyska
modersmål modersmål modersmål
Polska
flytande flytande modersmål
Engelska
flytande flytande flytande
Spanska
bra bra bra
Franska
bra bra bra
Tjeckiska
nybörjare nybörjare nybörjare

 

Stipendium från Cusanuswerk


Under min studietid fick jag ett stipendium från Cusanuswerk, ett av de tyska stipendierna för speciellt begåvade studenter (Begabtenförderungswerk).
http://www.cusanuswerk.de/en/home/welcome/