Handledning

Jag erbjuder handledning i KBT både som utbildningshandledning (psykologprogram, grundläggande psykoterapiutbildning) och verksamhetshandledning. I nuläget handleder jag två studentgrupper på psykologprogrammet på Lunds universitet. Tidigare har jag handlett studentgrupper på psykologprogrammet på Växjös universitet och på Anna Ehnvall KBT Kompetens grundläggande psykoterapiutbildning i Göteborg.