Handledning

Jag erbjuder handledning i KBT både som utbildningshandledning (psykologprogram, "steg 1") och verksamhetshandledning. I nuläget handleder jag två studentgrupper på psykologprogrammet på Lunds universitet och till VT 2021 en studentgrupp på Anna Ehnvall KBT Kompetens grundläggande psykoterapiutbildning i Göteborg. Tidigare har jag handlett studentgrupper på psykologprogrammet på Växjös universitet.