Handledning i KBT

Jag erbjuder handledning i KBT både som utbildningshandledning (psykologprogram, grundläggande psykoterapiutbildning) och verksamhetshandledning. I nuläget handleder jag två studentgrupper på psykologprogrammet på Lunds universitet. Jag har en inviduell handledning för KBT vid bipolärt syndrom med en psykolog på Bipolärmottagningen i Borås. I Halmstad handleder jag personal från sjukhuskyrkan. Tidigare har jag handlett studentgrupper på psykologprogrammet på Växjös universitet och på Anna Ehnvall KBT Kompetens grundläggande psykoterapiutbildning i Göteborg. Jag har också hållit i metodhandledning i KBT för en PTP-psykolog.

Handledar- och lärarutbildningen (45 hp) har jag gått via Anna Ehnvall KBT Kompetens i Göteborg år 2018-2019.