Handledning

Jag erbjuder handledning i KBT både som utbildningshandledning (psykologprogram, "steg 1") och verksamhetshandledning. I nuläget handleder jag två studentgrupper på psykologprogrammet på Växjös universitet och en PTP-psykolog i Vuxenpsykiatrin i Kungälv.