KBT mottagning

Sedan den 1/4 2022 erbjuder jag KBT för privata klienter på min mottagning på Söderkliniken i Halmstad. Har du inte svenska som modersmål och hellre skulle samtala på engelska, tyska eller polska så går det fint. Självklart kan vi också ha online- sessioner men det är bra att åtminstone träffas första gången personligen på mottagningen.

Kort om KBT

Denna evidensbaserade terapiform rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av depression och ångest. Önskar du mer information om KBT rekommenderar jag Beteendeterapeutiska Föreningens hemsida för allmänheten: www.kbt.se

Min erfarenhet och utbildning:

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (3-årig vidareutbildning) och handledare i KBT. Efter 14 år i vuxenpsykiatrin har jag en gedigen erfarenhet av att behandla personer med ADHD, depression, stress och utmattning, kris och trauma, bipolärt syndrom, olika ångestproblem som social ångest, panikångest, hälsoångest, tvångssyndrom, PTSD och generaliserat ångestsyndrom.

Under flera år har jag engagerat mig som ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT (www.sfkbt.se) och som föreningens representant i den europeiska paraply-organisationen för KBT (www.eabct.eu). Tack vare detta har jag deltagit i intressanta svenska och internationella KBT-kongresser och hållit mig uppdaterad vad gäller den senaste utvecklingen inom KBT.

Vad kan du förvänta dig?

Ett gott bemötande: du önskar att gå hos en privatpraktiserande psykolog som är lyhörd för just dina behov, arbetar evidensbaserat, är kompetent och mycket erfaren.

I ett första telefonsamtal får du gärna berätta kort om vilka utmaningar i livet du brottas med och varför du söker hjälp. För mig är det viktigt att få en uppfattning om det inte skulle vara bättre för dig att söka inom den offentliga vården. Dessutom är jag angelägen om att endast arbeta med personer som har ett problem eller en diagnos som jag har kunskap och erfarenhet av. Därför tar jag t.ex. inte emot barn och ungdomar eller personer med allvarligt missbruk.

Efter det inledande telefonsamtalet bokar vi ett bedömningssamtal där vi mer noggrant går igenom varför du söker hjälp. I slutet av samtalet presenterar jag för dig på vilket sätt KBT skulle kunna hjälpa dig, hur många sessioner jag rekommenderar för att du ska kunna få effekt och nå dina mål. Min ambition är att hjälpa dig så effektivt och snabbt som möjligt så att du kan gå vidare på egen hand. Jag delar alltid med mig av olika sorters arbetsmaterial och rekommenderar självhjälpsböcker som jag tycker är hjälpsamma. Det kan också hända att vi under bedömningssamtalet kommer fram till att KBT inte är den terapiform du behöver just nu och att det kanske finns andra insatser som du skulle vara bättre behjälpt av.         

Förutom de ovannämnda diagnoserna kan jag också hjälpa dig med livskriser, självkänsla, sömnproblem eller överdriven perfektionism.

Pris: 1250 kr för privatpersoner och 1400 kr för företag för en session på 50 minuter. Betalning sker via faktura.

Återbud och uteblivande: Besök som inte avbokas minst 24 timmar före bokad tid debiteras med full avgift eftersom en ny klient inte hinner bokas. Detta gäller inte vid akuta sjukdomstillstånd.

Adress:

Tadeusz Jarawka KBT, Söderkliniken, Fiskaregatan 15, 30290 Halmstad

Lokalen är handikappanpassad.