Privat mottagning

Min erfarenhet och utbildning:

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (3-årig vidareutbildning) och handledare i KBT. Efter 15 år i vuxenpsykiatrin i Halmstad har jag en gedigen erfarenhet av att behandla personer med ADHD, depression, stress och utmattning, kris och trauma, bipolärt syndrom, olika ångestproblem som social ångest, panikångest, hälsoångest, tvångssyndrom, PTSD och generaliserat ångestsyndrom. Jag kan också hjälpa dig med livskriser, låg självkänsla, sömnproblem, överdriven perfektionism, svårigheter att hantera känslor, t.ex. ilska.

Jag har arbetat ett år på rehabmedicin på sjukhuset i Halmstad och har genom det erfarenhet av att arbeta med personer efter stroke som ofta lider av hjärntrötthet.

Privat mottagning på Söderkliniken i Halmstad

Söderkliniken befinner sig på Fiskaregatan 15 nära Kulturhuset Najaden. Det finns gott om parkeringsplatser och lokalen är handikappanpassad. Vi kan också ha terapin online eller träffas vissa gånger på mottagningen och andra gånger via videolänk. Har du inte svenska som modersmål och skulle hellre samtala på engelska eller tyska så går det fint. 

Avtal

Region Halland: Jag är upphandlad leverantör och har avtal med Region Halland för ”Psykoterapi för anställda”. En av förmåner för dig som anställd inom Region Halland är psykoterapi: Du har möjlighet att få hjälp med psykoterapisamtal utifrån dina egna behov, både vad det gäller privat- och arbetslivet.

Villkor: de första 3 samtalen står arbetsgivaren för. Sedan kan du få upp till 15 samtal där arbetsgivaren står för 50% av kostnaden. Mer information hittar du på Region Hallands intranät under ”Min anställning”.

Halmstads kommun: Jag har avtal med Halmstads kommun för "psykoterapi för anställda". Kontakt sker via kommunens HR-avdelning.

Försäkringar: Jag har avtal med Euro Accident där psykologkontakt ingår i vissa företagsförsäkringar. I vissa privata försäkringar t.ex. på Trygg Hansa ingår upp till tio behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog i fall du drabbas av en krisreaktion t.ex. efter ett olycksfall. Vissa arbetsgivare bekostar också krisstöd hos privatpraktiserande psykologer.

Vad kan du förvänta dig?

Ett gott bemötande: du önskar att gå hos en privatpraktiserande psykolog som är lyhörd för just dina behov, arbetar evidensbaserat, är kompetent och mycket erfaren.

I ett första telefonsamtal får du gärna berätta kort om vilka utmaningar i livet du brottas med och varför du söker hjälp. Jag är angelägen om att endast arbeta med personer som har ett problem eller en diagnos som jag har kunskap och erfarenhet av. Därför tar jag t.ex. inte emot barn och ungdomar eller personer med allvarligt missbruk.

Efter det inledande telefonsamtalet bokar vi ett bedömningssamtal där vi mer noggrant går igenom varför du söker hjälp. I slutet av samtalet presenterar jag för dig på vilket sätt KBT skulle kunna hjälpa dig, hur många sessioner jag rekommenderar för att du ska kunna få effekt och nå dina mål. Min ambition är att hjälpa dig så effektivt och snabbt som möjligt så att du kan gå vidare på egen hand. Jag delar alltid med mig av olika sorters arbetsmaterial och rekommenderar självhjälpsböcker som jag tycker är hjälpsamma. Det kan också hända att vi under bedömningssamtalet kommer fram till att KBT inte är den terapiform du behöver just nu och att det kanske finns andra insatser som du skulle vara bättre behjälpt av.         

Pris: 1250 kr för privatpersoner och 1400 kr för företag för en session. Betalning sker via faktura.

Återbud och uteblivande: Besök som inte avbokas minst 24 timmar före bokad tid debiteras med full avgift eftersom en ny klient inte hinner bokas. Detta gäller inte vid akuta sjukdomstillstånd.

Adress:

Tadeusz Jarawka KBT Psykolog, Söderkliniken, Fiskaregatan 15, 30290 Halmstad

Kort om KBT

Denna evidensbaserade terapiform rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av depression och ångest. Önskar du mer information om KBT rekommenderar jag Beteendeterapeutiska Föreningens hemsida för allmänheten: www.kbt.se

Tidigare engagemang:

Under flera år har jag engagerat mig som ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT (www.sfkbt.se) och som föreningens representant i den europeiska paraply-organisationen för KBT (www.eabct.eu). Tack vare detta har jag deltagit i intressanta svenska och internationella KBT-kongresser och hållit mig uppdaterad vad gäller den senaste utvecklingen inom KBT.