Om mig

Tidigare uppdrag​

  • Ledamot i Riksstyrelsen för SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier)
  • SfKBTs representant i EABCT (European Association for behavioural and cognitive therapies) 
  • Styrelsemedlem (ansvarig för sponsring, bokförlag och volontärer) i Organising Committee för EABCTs årskongress i Stockholm 2016. 
  • Ordförande för PKL (Psykiatrisk och psykologisk katastrofledning) i Region Halland. PKL ansvarar för att leda och samordna det psykosociala stödet för patienter och deras anhöriga som inkommit till sjukvården i samband med en allvarlig händelse.
  • Medlem i SfKBTBTF, PsykologförbundetTyska föreningen för fredspsykologi, Män för jämställdhet

 

Född i Polen och uppvuxen i Tyskland är jag tvåspråkig och har alltid tyckt att det är spännande med andra språk och länder. Tack vare diverse utlandsvistelser har jag kunnat tillägna mig fler språkkunskaper och interkulturell kompetens. Jag känner stort engagemang för att förmedla och skapa förståelse mellan människor från olika bakgrunder och kulturer.