Föreläsningar

Jag har föreläst på psykoterapeutprogram ("steg 2") på Göteborgs och Uppsalas universitet samt på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi om KBT vid bipolärt syndrom och beteendeaktivering vid depression. På grundläggande psykoterapiutbildning ("steg 1") har jag föreläst på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på Anna Ehnvall KBT Kompetens samt inom Psykiatrin i Region Halland  i ett flertal ämnen. Tonvikten ligger på praktiska tekniker och kliniska färdigheter. För närvarande erbjuder jag nedanstående föreläsningar. Jag kan också skräddarsy en föreläsning utifrån dina behov.

 

NYTT: Diagnostik och utredning vid bipolärt syndrom

I föreläsningen fokuserar jag på DSM 5 och ger konkreta rekommendationer för den svåra differentialdiagnostiken med f.f.a. Adhd och emotionell instabil personlighetssyndrom. Jag går igenom etiologi och sjukdomsförlopp, reflekterar över det s.k. bipolära spektrat och presenterar kliniska situationer där det finns misstankar om bipolär sjukdom. Dessutom gör jag en noggrann genomgång av skattningsskalor, kliniska intervjuer, komorbiditet, bedömning av funktionsnivå och prototypal diagnostik. Med hjälp av fallexempel, videoinslag och övningar diskuterar deltagarna den diagnostiska processen i sin kliniska verksamhet. 

Här kan du läsa utvärderingen (pdf)  från föreläsningen jag höll för psykologgruppen på SÄS i Borås.

Föreläsningslängd: 6 tim (heldag)

KBT vid bipolärt syndrom

Den teoretiska delen omfattar bl.a. diagnostik, inkl. differentialdiagnostik, samsjuklighet och sjukdomsförlopp. I den praktiska delen visar jag hur man använder sig av beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker samt hur man kan arbeta terapeutiskt med patientens individuella varningssignaler vid en försämring. Praktiska övningar ingår i föreläsningen.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag) på "steg 1".

6 tim (heldag) på "steg 2" nivå med fördjupning i aktuella psykologiska behandlingar som mindfulness och imagery vid bipolärt syndrom, forskningsläget och KBT för barn och ungdomar.

Kursutvärdering (pdf)

Beteendeaktivering vid depression

I föreläsningen fokuserar jag på inlärningsteorier och på hur man kan upptäcka och börja förändra depressiva beteendemönster med hjälp av specifika tekniker. Jag går igenom hur man använder beteendestrategier för att minska undvikande och grubblande. Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag) på "steg 1". 6 tim (heldag) på "steg 2" nivå.

Kursutvärdering (pdf)

Introduktion till KBT vid ångestsyndrom

Efter en teoretisk genomgång av uppkomst och vidmakthållande av ångestproblematik utifrån inlärningsteorier presenterar jag behandlingsstrategier i form av exponering med responsprevention.  Jag går in på likheter och skillnader vid olika ångestsyndrom och beskriver mer ingående KBT för paniksyndrom.

Föreläsningslängd: 90 min

Introduktion till mindfulness

Vad är mindfulness och vilket syfte kan man ha för att träna sig i mindfulness? Finns det risker? Hur kan man odla acceptans och medkänsla som ett förhållningssätt i livet i mötet med olika svårigheter? Hur används mindfulness i psykiatrin? I föreläsningen går jag in på bl.a. dessa frågor och eftersom mindfulness är upplevelsebaserat gör vi flera mindfulnessövningar.

Föreläsningslängd: 90 min

Inlärningsteorier

Föreläsningslängd: 3 tim

Beteendeanalys

Föreläsningslängd: 3 tim

Exponering

Föreläsningslängd: 3 tim

Beteendeexperiment

Föreläsningslängd: 3 tim

KBT vid stress och utmattning

Föreläsningslängd: 3 tim

KBT vid paniksyndrom

Föreläsningslängd: 3 tim